Het Gereformeerd Mannenkoor Adoramus is opgericht op 16 februari 1989.
Momenteel staat het koor onder leiding van dirigent Cor Ploeg.
Het koor telt nu 38 leden, afkomstig uit Hoogeveen en omgeving.

Het bestuur bestaat uit:

voorzitter: Arie Schutte
secretaris: Ferdinand de Putter
penningmeester: Piet de Vries
2e voorzitter: Douwe Posthuma
Alg. adjunct: Ronald Luth

Mocht u meer informatie over ons koor willen hebben dan kunt u ons bereiken door hier te klikken

of op de website van het koor http://gmk-adoramus.nl/