4 december 2022               afscheidsdienst


09.30 uur:ds. J. Beekhuis en br. G. Vos

- Afkondigingen Ouderling van dienst
- Kindermoment Advent
- Handdruk OvD voor zowel Jan als Gert
- Votum en groet
- Zingen Ps 143, 1
- Gebed om zegen over de dienst
- Lezen Jakobus 5, 7-20
- Zingen LvK 90, 8 (Dan spreekt van zoete dingen zijn Geest tot mijnen geest)
- Tekst Jakobus 5, 13-15 door JB
- preek door JB 
- Zingen amenlied LvK 127, 1, 2, 4 Adventslied (Gaat stillen in den lande, uw Koning tegemoet)
- Dankgebed en evt. voorbeden
- collecten
- slotzang LvK 479 (Aan U behoort, o Heer der heren)
- zegen (JB)
- Handdruk OvD voor Jan en Gert
- Kort dankwoord door Gert
- Dankwoord door Jan Beekhuis
- Zingen Gebed om Zegen