5 februari 2023    


10.00 uur: ds. A.P. Feijen

V en Z
Ps 84: 1, 3
Gebed
L. Mat 4: 1-11; Mat 28: 16-20
GK 228  (“Jezus leeft in eeuwigheid”) 
T. Mat 6: 13a
Preek
GK  181: 7, 8  (“Leid ons niet in verzoeking,….”)
Wet
LB 313: 3, 4, 5  (“De geesten onderscheiden….”)
Gebed
(Collecte)
LB 422 : 1, 2, 3 (“Laat de woorden…”)
Z