Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Vanaf 25 mei 2018 is de AVG van kracht en dat heeft consequenties voor het omgaan met persoonsgegevens. Het beleid is opgenomen in documenten die voor de leden opvraagbaar zijn en in de Gemeentegids worden geplaatst.

 

Vastleggen van persoonsgegevens

Wij leggen persoonsgegevens vast die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van ons werk. Dat betekent dat wij van iedereen die lid is van onze gemeente de contactgegevens en burgerlijke staat hebben vastgelegd.

Wij hebben uw gegevens opgenomen – indien van toepassing – in het doopregister en het register van belijdende leven. Wij leggen verder geen zgn. bijzondere kenmerken vast.

Naast deze gegevens hebben wij, indien die gegevens bij ons bekend zijn, ook de bankgegevens vastgelegd.

Wij leggen de persoonsgegevens vast van onze financiële kontakten; deze gegevens zijn vastgelegd in onze financiële administratie en alleen die gegevens die voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk zijn. Verder hebben wij de gegevens vastgelegd die verband houden met de betaling van de kerkelijke bijdragen en de machtigingen die zijn afgegeven voor periodieke betalingen en giften.

Wij verklaren nadrukkelijk dat wij geen gegevens vastleggen die niet direct noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de betreffende werk.

 

Privacy

Onder de AVG zijn een aantal rechten beschreven, waarbij het ‘recht op vergeten’ en het ‘recht op dataportabiliteit’ feitelijk nieuwe rechten zijn. Indien iemand op basis van de rechten die binnen AVG van toepassing zijn, hiervan gebruik wil maken dan is het handig om dat te doen via onze contactpagina (kerkelijk bureau).

 

Hoogeveen, 5 september 2018