Omdat het gebouw waarin gekerkt werd te klein was voor de gemeente, werd er besloten een nieuw kerkgebouw te bouwen. De gemeenteleden werd gevraagd een naam voor dit nieuwe gebouw te bedenken. Janwillem Blijdorp was één van de 52 inzenders. Hij bedacht de naam De Opgang, met de volgende motivatie:

  • Vroeger gingen langs de Alteveerstraat, waaraan onze nieuwe kerk is gebouwd, de melkvaarders en melkrijders op naar de melkfabriek om hun melk weg te brengen. Ook gingen op zondag de mensen langs het Slood (de vroegere naam van de Alteveerstraat) op naar de kerk, achter de trommelslager aan. De naam Opgaande voor een (water)weg, vinden we nog terug in bijv. Het Hollandscheveldse Opgaande.
  • Wij hopen en bidden dat we als gemeente van Jezus Christus in Hoogeveen nog lang samen mogen opgaan naar ons nieuwe kerkgebouw.
  • Als we voor de hoofdingang van het gebouw staan, zien we dat het gebouw naar boven toe loopt, als een soort helling. De twee keer twee verlaagde vleugels aan de zijkant van het gebouw zullen dit beeld naar mijn mening versterken. Je ziet dan als het ware een opgang naar omhoog, naar de hemel, de troon van God.

Tegelijkertijd is het ook een verwijzing naar één van de namen, waarmee onze Heiland zich in Zijn Woord heeft geopenbaard. In Lucas 1 vers 78 (de lofzang van Zacharias) lezen we “….waarmee de Opgang uit de hoogte naar ons om zal zien ….’’