zondag 19 augustus

09.30 uur: ds. J. Beekhuis

- NPB 91, 1, 2
- Tien Woorden
- Ps 147, 5, 7
- Lezen en Tekst Lucas 5, 17-26
- LvK 14, 2, 5
- amenlied GK 160/ Opw. 123
- slotzang Opw. 428 

16.30 uur:  ds. R. Meijer, Meppel

votum, groet, amen
ps 119: 3
gebed
Jakobus 1: 1-18
Nieuw Liedboek 675 (Geest van hierboven...)
HC zondag 44
verkondiging, themazin: HEER, LEER ONS VERLANGEN NAAR U!
geloofsbelijdenis: zingen Geref Kerkboek gezang 179A
gebed
kollektes
Ps 119: 65
zegen, amen