3 juli 2022              


09.30 uur: ds. R.M. Meijer

welkom
votum, groet, amen
Psalmen voor nu nr 84 (Wat hou ik van uw huis...)
gebed
afscheid van de oudste kinderen van het kinderwerk: drie liederen die zij samen zingen
kids naar kinderwerk
lezen Lukas 10: 38-42
Psalm 85: 1, 2, 4
verkondiging, thema: Zomertijd: Luistertijd!
Psalm 73: 1, 7, 8 (tekst: Nieuwe Psalmberijming, zie internet)
wet
Psalm 119: 40
gebed
collecte
kids komen terug (?)
Opwekking 687 (Heer wijs mij uw weg...)
zegen, amen