11 april 2021                            


 09.30 uur: ds. K. van Hoek

 

 

                                                                       welkom + mededelingen kerkenraad

                                                                        votum, vredegroet  > amen

 Z-1   Gezang 289 (LB)                                       Rond het licht dat leven doet
                                                                      woorden ten leven (Ex. 20/Galaten 5:1,13-26)

 Z-2   Psalm 103:3, Gz. 460 (LvdK), Gz. 25 (ELB) Hij is een God van liefde en genade / … / …

                                                                       gebed om de werking van Geest en Woord

 L       Johannes 21: 1-19                                  bijbellezing door …

                                                                      kindmoment

 T       Johannes 21: 15-17                                   

                                                                        preek

 Z-4   Bron onbekend (op: Welk een vriend is…) Een instrument van God *

                                                      

 L       Nieuwe Geref. Kerkboek (p. 718)                bevestigingsformulier voor diakenen

                                                                        Vragen aan Sjoerd, jawoord en zegen

 Z-5   Psalm 134                                               Uit Sion dale op u neer de zegen van uw God, de HEER

                                                                        opdracht voor ouderlingen, diakenen en gemeente

 Z-6   Opwekking 378: 1,2,3,5                           Ik wil jou van harte dienen en als Christus voor je zijn

                                                                        dankgebed met voorbede, met afsluitend OV:

                                                                        digitale collecte (diakonie en ………….)– met dia?

 Z-7   Gezang 270 (ELB)                                   Ga nu heen in vrede
                                                                       zegen