zondag 19 november

09.30 uur: ds. L.E. de Jong

0. Instellingswoorden
1. Votum en groet
2. Zingen – Liedboek 360:1 en 3
3. Zondebesef
4. Stil gebed
5. Zingen – Opwekking 520: 1 en 2
6. Bemoediging
7. Tien leefregels
8. Zingen – Opwekking 687
9. Lezen – 1 Korintiërs 1:8-10 (Bijbel in Gewone taal)
10. Verkondiging
11. Zingen – Opwekking 520: 3 en 4
12. Christus gedenken en onderwijs
13. Zingen – Gereformeerd Kerkboek 123:3
14. Eenheid met Christus en zijn broers en zussen
15. Gebed
16. Opwekking
17. Zingen – Opwekking 520:5
18. Viering
19. Dankzegging
20. Zingen – Opwekking 331
21. Collecte
22. Zegen
23. Zingen – Gereformeerd Kerkboek 10

16.30 uur: ds. J. Beekhuis

- GK 171, 1
- gebed
- Lezen 1 Joh. 5, 9-11
- Zondag 31
- GK 156
- preek
- amenlied Ps 122, 1
- HA Form. 4
- voorbereiden tafel: Lb 102, 1, 2
- tijdens aangaan GK 123
- dankgebed
- collecten
- slotzang Opw. 544

 

 

volgt