zondag 21 januari

09.30 uur: ds. L.E. de Jong

1. Votum en groet
2. Zingen – Psalm 150
3. Terugkijken – Wat deed Jezus?
    •  Lezen Johannes 6, 5-13
    •  Zingen – Vijf broden en twee vissen
    •  Gebed
4. Omhoog kijken – Wie is Jezus?
    •  Lezen – Johannes 6, 53-58
    •  Zingen – Liedboek 362 (op melodie van De kerk van alle tijden)
    •  Gebed
5. Naar binnen kijken – Wie ben ik?
    •  Lezen Johannes 6, 26-29
    •  Gebed
    •  Zingen – Gereformeerd Kerkboek 154: 1, 3 en 4
6. Om je heen kijken – Wie zijn mijn broers en zussen?
    •  Lezen – Hebreeën 11, 1 en 2 en 12:1
    •  Doe-moment
    •  Zingen – Opwekking 378
7. Vooruit kijken – Waar gaan we heen?
    •  Lezen – Johannes 6, 37-40
    •  Zingen – Liedboek 300: 1 en 4
    •  Gebed
8. Naar buiten kijken – Wie kan ik bereiken?
    •  Lezen – Johannes 7, 37-39
    •  Zingen – Psalm 105: 1 en 2
    •  Gebed
9. Luisteren – U nodigt mij aan tafel (Sela)
10. Avondmaal
11. Zingen – Opwekking 733
12. Collecte
13. Zingen – Gereformeerd Kerkboek 160
14. Zegen

16.30 uur: ds. J. Beekhuis

- Ps 62, 3, 6
- Lezen 1 Kor. 10, 1-22
- Liedboek 75, 2
- Tekst 1 Kor. 10, 17
- amenlied Ps 133
- Formulier IV Nieuwe Geref. Kerkboek!
- Tafel voorbereiden en daarna Geloof belijden: GK 123, 1, 4, 5
- Tijdens aangaan Lied. 479
- dankzegging en voorbeden
- collecten
- slotzang Lied. 15, 1