21 juli 2019                


 9.30 uur: br. S. Poutsma / organist Debora Plas-Merkus

                      leest preek van ds. Mark Veurink

•   Votum: gezang 328: 3 (LvK oud)
•   Zegen
•   Zingen: Psalm 145: 1 en 5 (Nieuwe Psalmberijming)
•   De wet: Matteüs 6 : 19 – 34 (als wetslezing)
•   Zingen: GKB Psalm 27 : 4 en 7
•   Gebed
•   Lezen: Matteüs 7 : 1 – 12
•   Zingen:  Psalm 9 : 1, 4, 5 en 10 (Nieuwe Psalmberijming)
•   Preek over Matteüs 7 : 1
•   Zingen: Opwekking 378
•   Gebed
•   Collecte
•   Zingen: NLB Gezang 416 : 1, 2, 3 en 4
•   Zegen 

 16.30 uur: ds. Th. Havinga  / organist Debora Plas-Merkus

1 Votum en groet
2. Z. Ps.89:1 en 7
3. Gebed
4. L. 1 Thess.5:12-28
5. Z. GK06  167(samen in de naam van Jezus) (canon)
6. T. 1 Thess.5:14
7. Preek
8. Z. LB 912:1,2,6 (Neem mijn leven, laat het Heer)
9. Gebed
10. Z. GK 177 (Heer, U bent mijn leven) (= geloofsbelijdenis)
11. Collecte
12. Z. Ps.122
13. Zegen