24 februari 2019    


9.30 uur:  ds. L.E. de Jong  / organist Lennard Westerveen

 Belijden

 Votum en groet (Sela)

 Opwekking 518

 

Tot rust komen

GK 171

Gebed

Opwekking 462

 

Luisteren

Wet van Christus

Opwekking 389

Lezen – Johannes 2, 13-17

Verkondiging

 

Antwoorden

Opwekking 756

Ik zal er zijn (Sela)

Gebed

Collecte

 

Zegenen en gezegend worden

Zegen

Opwekking 602

16.30 uur: ds. R. de Graaf / organist Joost Klein

Lezen: Genesis 8,15-22

Tekst: Genesis 9,8-17

Zingen: Psalm 121,1.3 (na votum en groet)

                 GK 06 Gezang 148 (na het lezen uit de Bijbel)

                 GK06 Gezang 149 (na de preek)

                 Psalm 146,3.4 (na de Apostolische Geloofsbelijdenis)

                Opwekking 407, 1e couplet Engels, daarna 1,2,3 Nederlands (na de collecte)