zondag 24 juni

09.30 uur: ds. L.E. de Jong

1. Zingen – Psalm 121:1 (DNP)
2. Groet
3. Zingen – Psalm 121:3 en 4 (DNP)
4. Lezen – Jozua 1, 6-9
5. Zingen – Psalm 119:8, 11 en 20 (DNP)
6. Gebed
7. Lezen – Exodus 14,1-14
8. Verkondiging
9. Zingen – GK06 163, 1 en 2
10. Gebed
11. Collecte
12. Zingen – NLB 416, 1-4
13. Zegen

16.30 uur: kandidaat R. Elzinga

 Mededelingen

 Votum Geheel gezongen

 Zegengroet Gezongen amen

 Lied NLB 314:1-3 “Here Jezus, om Uw woord”

 Gebed

 Kinderleerdienst

 Lied GK06 Psalm 119: 1 “Welzalig wie de rechte wegen gaan”

 Schriftlezing Johannes 6:41-57

 Lied GK06 Psalm 119: 5 “Diep in mijn hart berg ik uw heilig woord”

 Tekst HC 76

 Preek

 

 Stil gebed

 Lied GK06 Gez. 68:1, 2 “Wij knielen voor Uw zetel neer”

 Geloofsbelijdenis van Nicea

 Lied GK06 Gez. 68:3 “U, die als Heer der heerlijkheid”

 Dankgebed/voorbede

 Collecte

 Lied LB 966:1,3,4 “Het heil des hemels werd ons deel” 

 Zegen