1 augustus 2021                     


09.30 uur ds. J. Beekhuis

 

- Ps 148, 1, 2

 - Tien Woorden

 - Ps 19, 3

 - gebed

 - Lezen en Tekst 1 Sam. 9 - 10, 2

 - Ps 131, 1

 - amenlied Ps 61, 2, 3, 4, 5

 - dankzegging en voorbeden

 - collecten

 - slotzang GK 06 gez. 163, 1, 2