17 januari 2021                                 


09.30 uur: ds. J. Beekhuis

- votum en zegengroet
- Opw. 244
- Tien Woorden
- kindmoment en lied
- gebed
- Lezen en Tekst Johannes 15, 1-17
- amenlied Opw. 399
- dankzegging en voorbeden
- collecten
- slotzang Ps 80, 5, 6
- zegen en zending