zondag 21 oktober

09.30 uur: ds. J.Beekhuis

- GK 06 gez. 160
- samenvatting Tien Woorden
- NPB 19, 2
- gebed
- zingen Lees je Bijbel, bid elke dag
- Lezen Exodus 4, 18-26
- Ps 105, 5, 6
- Tekst Exodus 4, 24-26
- amenlied Sela: Ik zal er zijn
- doopformulier 2 (vanaf p. 671 nieuwe kerkboek)
- gebed Peter (ipv gebed voor de doop vh formulier)
- luisterlied door Anneke en Jannemiek
- doopvragen/doop/toezingen Sela dooplied
- dankgebed
- collecten
- slotzang Opw 733 Tienduizend redenen

16.30 uur: ds. L.E. de Jong

0. Votum en groet (gesproken)
1. Zingen – Samen in de naam van Jezus
2. Gebed
3. Beeld 1 – Baby
4. Zingen – Machtig God, sterke Rots
5. Beeld 2 – Lam
6. Zingen – Wat de toekomst brenge moge
7. Beeld 3 – Hart
8. Zingen – Neem mijn leven (wisselzang)
9. Beeld 4 – Boeien
10. Zingen – Amazing Grace
11. Beeld 5 – Aarde
12. Zingen – O Heer mijn God
13. Beeld 6 – Fietsen
14. Gebed
15. Collecte
                   Tijdens de collecte: Doremi
16. Gebed
17. Zingen – Dankt, dankt nu allen God
18. Zegen