6 december 2020                                  


09.30 uur: ds. A.G. Bruijn

speciale dienst met maximaal 30 kerkgangers

 

Welkom – aansteken 2e adventskaars

 Votum en zegengroet

 Zingen: Ps. 24

 Wet

 Zingen: Ps. 19

 Gebed

 Lezen: Genesis 11: 1-9

 Kindmoment

 Kinderlied: Toren van Babel

 Tekst: Genesis 11: 6

 Preek:

 Zingen: LB 451

 Gebed

 Geloofsbelijdenis

 Collectes

 Zingen: Opwekking 604 – Kom en laat ons prijzen

 Zegen - LB 415