26 mei 2019    


 9.30 uur: ds. L.E. de Jong / organist Joost Klein

0. Moment van Stilte
1. Zingen – Votum en groet (Sela)
2. Zingen – Ik Ben (Sela)
3. Instellingswoorden
4. Zingen – Psalm 23 (DNP)
5. Zondebesef
6. Zingen – Gereformeerd Kerkboek (2006) 125: 2
7. Bemoediging
8. Zingen – Gereformeerd Kerkboek (2006) 125: 3, 4 en 5
9. Christus gedenken
10. Verkonding (Marcus 6)
11. Eenheid met Christus en zijn broeders en zusters
12. Zingen – Opwekking 767
13. Gebed
14. Opwekking
15. Luisteren – Opwekking 687 (Heer wijs mij uw weg)
16. Viering
17. Dankzegging
18. Zingen – Psalm 103:1, 4 en 7 (DNP)
19. Collecte
20. Zingen – Ik Ben (Sela)
21. Zegen

 

16.30 uur: ds. R. de Graaf / organist Marco Rozemuller

 Lezen: Handelingen 16,6-15
            Filippenzen 3,17-4,1
Tekst:  Filippenzen 3,20
Zingen: Psalm 84,1.5.6 (na votum en vredegroet)
             LvK 360,1.2  (na het gebed voor de viering van het Avondmaal)
             Psalm 62,1.3.6 (tijdens de gaande viering)
             LvK 360,3 (na Dankzegging 2 in het Formulier)
             LvK 290 (na de Schriftlezing)
             Psalm 87,1.3.4 (na de preek)
             Psalm 106,1 (na de Apostolische Geloofsbelijdenis)
             Bundel Johannes de Heer 916 (na de collecte)