12 juli 2020                                  


09.30 uur: ds. J. Hagg

speciale dienst met 100 kerkgangers

1.  Welkom en mededelingen (kerkenraad)
2.  Groeten uit de gemeente
3.  Votum en zegengroet
4.  Lied: Dit is een morgen als ooit de eerste, LB 216 
5.  Gebed om een zegen over de dienst
6.  Kindmoment door Anneke Lubbinge (video)
7.  Lezing: Hand. 9:31-43
8.  Lied:   de letterlijke tekst van Psalm 23
        ‘De Heer is mijn Herder,  mij ontbreekt niets’.
9.  Preek
10.  Lied – Vlammen zijn er vele, Eén is het Licht.
11.  Gemeentegebed Lb. 1005 Zoekend naar licht hier in het duister
12.  Zegen  en Lb 425
     Collecte

 

 16.30 uur: fam. van der Boom

 

een overdenking uit die door onze andere
“eigen” predikant ds. Klaas van Hoek gemaakt is
en eerder uitgezonden in de Westerkim