zonda23 juli
09.30 uur: ds. L.E. de Jong

1. Votum en groet
2. Zingen – Psalm 99:1, 4 en 6
3. Tien leefregels
4. Gebed
5. Zingen – Gereformeerd Kerkboek 68:1 en 3
6. Verkondiging
7. Zingen – Gereformeerd Kerkboek 28
8. Gebed
9. Zingen – Liedboek 285:1, 2 en 3
10. Collecte
11. Zingen –  Gereformeerd Kerkboek 75 (coupletten in wisselzang)
   1 allen      4 mannen
   2 mannen     5 vrouwen
   3 vrouwen    6 allen
12. Zegen

 

 16.30 uur: kandidaat W. Schaaij, Kampen

•   Votum & Zegengroet
•   Psalm 33,1-2 (NPB): ‘Juich, wie de Heer van harte eren’
•   Gebed
•   Lezen: Psalm 147
•   Psalm 107,1.4.7: ‘Looft, looft de Heer gestadig’
•   Preek: ‘Een leven vol loven’
•   GK166,1.2.4: ‘Op bergen en in dalen’
•   Geloofsbelijdenis
•   GK 161,1-4: “Heer u bent mijn leven”
•   Gebed
•   Collecte
•   GK 147,1.3.4: ‘Maak muziek voor God de Vader’